GRAVITACIJA #07 – PETER WOSTNER @UMAR – ALI JE DIGITALNA PREOBRAZBA KLJUČ ZA DVIG BLAGINJE V SLOVENIJI?

dr. Peter Wostner je strokovnjak za razvoj, konkurenčnost, evropski proračun in kohezijsko politiko. Je oče slovenske strategija pametne specializacije, saj je med letoma 2014 in 2019 vodil sektor za njeno koordinacijo in bil gonilna sila ustanavljanja strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Sedaj se na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ukvarja s produktivnostjo ter digitalno in strukturno preobrazbo in je urednik sveže objavljenega Poročila o produktivnosti 2020. S Petrom sva se pogovarjala o tem:

  • Kako je ko zboliš za korono?
  • Kakšno je realno stanje konkurenčnosti in produktivnosti v Sloveniji?
  • Kakšne priložnosti in tveganja prinašajo svetovni megatrendi?
  • Zakaj je digitalna preobrazba ključ za dvig blaginje v Sloveniji, kako dobro smo pripravljeni in kaj moramo narediti?
  • Ali slovenska podjetja in država vlagajo dovolj v digitalizacijo in razvoj?
  • Ali je razvojna politika ustrezno postavljena in kaj bi bilo treba narediti z EU sredstvi.